• Maxi30

vmbo+

Het VMBO+ begeleidt scholieren die tussentijds uitvallen. Voor deze leerlingen is het Máximacollege een hernieuwde start. Het is een kans om de oorzaak van het uitvallen aan te pakken. Vaak is dit een gedragsprobleem. De leerling doorloopt op het VMBO+ een programma op maat. Gericht werken we toe naar een duurzame terugkeer in het onderwijs. Dat is op de stamschool of eventueel een andere school.

Contract VMBO+

Voorwaarde om toegelaten te worden tot het VMBO+ van het Máximacollege is dat de leerling afkomstig is van het Farel- of Gemini College of dat er een afspraak is met één van bovenliggende besturen. Bovendien moet er vooraf het vertrouwen zijn dat de leerling na het volgen van het stappenplan van het Máximacollege weer terug kan stromen in het onderwijs. De werkafspraken met de leerlingen worden bij de start vastgelegd in een contract.

Drie fases VMBO+

Het VMBO+ bestaat uit drie fases en groepen: een start-, tussen- en eindgroep. In de startgroep is de aandacht vooral gericht op het verbeteren van het gedrag met behulp van trainingen en individuele- en samenwerkingsopdrachten. De leerling moet inzet tonen.  In de tussengroep zitten leerlingen die binnen de afgesproken tijd voldoende inzet hebben getoond en voldoende punten hebben behaald. Met trainingen en praktijkopdrachten motiveren we en dagen we de leerling uit om weer te leren. We werken in deze fase ook aan het inlopen van de achterstand in het schoolwerk. Daarnaast houden we aandacht voor gedrag. In de eindgroep zitten leerlingen die hun gedrag positief hebben verbeterd en willen werken aan hun terugkeer naar hun school.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jos Ackermans, coördinator van het VMBO+.

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.